Criteris de recuperació
(cursos anteriors)

RECUPERACIONS

L’alumne/a de 2n, 3r o 4t que no tingui aprovada la Llengua catalana del curs anterior podrà recuperar la matèria durant el curs a la convocatòria extraordinària de recuperacions de matèries pendents que tindrà lloc al mes de gener.
A part, també es podrà donar per aprovada l’assignatura pendent del curs anterior si, a l’avaluació final de juny, l’alumne/a aprova la matèria del curs que està realitzant.

L’alumne/a de 2n de Batxillerat que tingui la Llengua catalana pendent del curs anterior podrà recuperar la matèria durant el curs a la convocatòria extraordinària de recuperacions de matèries pendents que tindrà lloc al mes de desembre. Prèviament, l’alumne/a haurà hagut de realitzar un Treball de recuperació de la matèria que lliurarà el mateix dia de la prova extraordinària.

Els comentaris estan tancats.